44m2

Chorzowska/Sokolska

Posiadamy 2 nośniki klasy premium w rozmiarze 44 m2. Skrzyżowanie ulicy Skolskiej z Chorzowską